VEC GROUP THI CÔNG SÂN BÓNG ĐÁ CỎ NHÂN TẠO TẠI KHU CÔNG NGHIỆP VIỆT YÊN – BẮC GIANG

Năm 2014, VEC GROUP thi công sân bóng đá cỏ nhân tạo tại Khu công nghiệp Quang Châu – Việt Yên – Bắc Giang

sân bóng vec group thi công tại bắc giang

Thông tin sân bóng đá cỏ nhân tạo 

Chủ đầu tư: Nhà máy Hosiden

Địa chỉ: Khu công nghiệp Quang Châu – Việt Yên – Bắc Giang

Hình ảnh sân bóng đá cỏ nhân tạo 

sân bóng vec group thi công tại bắc giang

Quá trình san lấp mặt bằng trong thi công sân bóng

Chuẩn bị trải cỏ cho sân bóng

sân bóng vec group thi công tại bắc giang

Quá trình đánh cát, chải cỏ sau thi công

 sân bóng vec group thi công tại bắc giang

Sân bóng sau khi hoàn thiện luôn đông khách

BÀI TƯƠNG TỰ

Bình luận

Your email address will not be published. Required fields are marked *